Chính sách bảo mật thông tin

Website này được công ty Nhôm kính Mạnh Cường quản lý. Chính sách bảo mật cho bạn biết công ty chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn được thu thập ở website như thế nào. Chính sách này là cơ chế đảm bảo thông tin của bạn chỉ sử dụng cho mục đích mua hàng và cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

I. Đối tượng được bảo mật thông tin
Tất cả các khách hàng thực hiện hoạt động mua/đặt hàng thông qua website nhomkinhmanhcuong.com của Nhôm Kính Mạnh Cường.

II. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

 • Giải đáp các thắc mắc của khách hàng
 • Hỗ trợ cho khách hàng khi tiến hành các giao dịch trên website
 • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của website
 • Thực hiên các hoạt động quảng bá về dịch vụ và sản phẩm của công ty.
 • Thực hiện các bảng khảo sát khách hàng về sản phẩm và dịch vụ

 

Thông tin được thu thập là các thông tin nhân khẩu học dùng để nhận dạng khách hàng. Các thông tin có thể được thu thập như:

 • Họ và tên
 • Email
 • Địa chỉ liên lạc
 • Số điện thoại
 • Tên công ty/ Tên tổ chức
 • Địa chỉ giao dịch
 • Mã số thuế (nếu là doanh nghiệp)


III. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng
Thông tin khách hàng được sử dụng trong phạm vi nội bộ công ty và phục vụ cho mục đích mua hàng, giao nhận hàng và lắp đặt của quý khách

Công ty đồng thời cũng sử dụng thông tin này để liên hệ cho khách hàng trong trường hợp cần thiết thông qua các hình thức: Gọi điện trực tiếp, gửi email, gửi tin nhắn nhằm xác nhận thông tin trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Ngoài ra, trong quá trình vận chuyển đơn hàng, thông tin của quý khách chó thể được chuyển cho các đối tác giao nhận, đại lý vận chuyển.

IV. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi,  đồng nghĩa quý khách đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi nêu trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà khách hàng đã cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng để đem lại lợi ích cho khách hàng.  Tuy nhiên, trong quá trình truyền dẫn thông tin trên nền tảng internet, chúng tôi không thể đảm bảo thông tin của quý khách có thể bảo mật được 100% do hạn chế về mặt kỹ thuật. Do vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thông tin của bạn được giữ bí mật và không thể đưa ra một cam kết chắc chắn nào để thông tin của bạn được bảo mật một cách tuyệt đối và an toàn. Công ty cam kết tuân thủ các quy tắc bảo mật thông tin của khách hàng và các Nguyên tác Bảo mật Quốc gia.

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, xóa thông tin của bạn nếu việc thu thập thông tin của chúng tôi gây ảnh hưởng tới lợi ích của bạn.

V. Thời gian áp dụng
Chính sách này sẽ được áp dụng xuyên suốt khi website này hoạt động.

iconfix
Bấm gọi ngay: 0985 803 489